Bli medlem

Bli medlem i Elverum Framlag!

Elverum Framlag er lokallaget til Framfylkingen – LOs barne- og familieorganisasjon. Vi er ca 300 medlemmer som har ulike aktiviteter gjennom året: Skidager, kinoturer, bowlingkvelder, skogsturer, juletrefest, juleverksted, Halloweenfest og mye mer.

Hos oss er alle aktiviteter gratis for medlemmene. Medlemskontingenten er lav – kun 50 kroner pr person pr. år. Utgiftene våre dekkes gjennom tilskudd fra LO og fra offentlige midler.

Vil du bli med? Ta kontakt med leder Roar Elvheim i Elverum Framlag på telefon 91319715 eller send mail til roelvheim@gmail.com – opplys om navn og fødselsdato på alle i familien, samt adresse, epostadresse og mobiltelefonnummer til en av de voksne (eller gjerne til alle som har telefon og epost i familien).