Årsmøteforslag: Aktivitetsplan for 2013

Årsmøtet i Elverum Framlag er onsdag 13. februar på Jømnvang. En av de viktigste sakene er aktivitetsplanen for 2013. Her er styrets forslag til aktivitetsplan. Som du ser er det mulig å legge til flere aktiviteter i enkelte av månedene.

I tillegg må årsmøtet ta stilling til spørsmålet om gratis aktiviteter eller egenandeler. Dette henger sammen med at vi har blitt mange flere medlemmer i løpet av 2012, og dermed ikke kan påregne at midlene fra Frifond vil klare å dekke alle kostnader fullt ut, særlig der kostnadene pr deltager er høye og det er mange deltagere.

Et eksempel på dette er den foreslåtte turen til Hunderfossen i slutten av sommerferien: Hvis denne skal være gratis for alle medlemmer, kan det skje at kostnaden blir såpass høy at den tar all økonomi i Elverum Framlag. Med en egenandel kan Elverum Framlag klare å gjennomføre aktiviteten. Men samtidig fraviker vi da fra gratisprinsippet vi har hatt helt siden vi startet opp.

Dette blir opp til årsmøtet å avgjøre.

Her er forslaget fra styret til aktivitetsplan for 2013:

FORSLAG TIL AKTIVITETSPLAN FOR ELVERUM FRAMLAG 2013

Januar
27.          Søndagstur, skitur til Svenkerudvollen

Februar
13.          Årsmøte Elverum Framlag
24.          Søndagstur: Hvor og hva bestemmes av årsmøtet

Mars
8.            Delta på kvinnedagen? Årsmøtet bestemmer.
16.          Familiebowling
31.          Søndagstur, påskeskirenn? Årsmøtet bestemmer.

April
11.          Sang- og lekekveld
28.          Søndagstur

Mai
1.            Gratis kino + delta i LOs arrangement med tog o.l.
18.-20.  Pinsetur med telt, kano, grilling, bading etc?
26.          Søndagstur

Juni
14.-16   Landsmøte
23.          St. Hansfest ved Sagtjernet; vi arrangerer og inviterer resten av arbeiderbevegelsen i Elverum

August
17.          Tur til Hunderfossen. Årsmøtet må ta stilling til spørsmålet om gratis inngang eller egenandel.
25.          Søndagstur

September
29.          Søndagstur

Oktober
21.-27.  Internasjonal uke
27.          Søndagstur

November
20.          Framfylkingens dag
24.          Søndagstur

Desember
7.-8.       Julemesse (juleverksted den ene dagen og messe den andre…? Evt begge deler samtidig?)
29.          Juletrefest

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *