Årsmøte i Elverum Framlag onsdag 13. februar

Onsdag 13. februar 2013 blir det årsmøte i Elverum Framlag. Årsmøtet er på Jømnvang, og vi starter klokka 19 – og tar sikte på å være ferdige før klokka 21.

Årsmøtesakene blir lagt ut her på nettsidene etterhvert som de blir klare. Her er saklisten for årsmøtet:

1. Åpning, godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Konstituering
a) Valg av møteleder
b) Valg av referent
c) Valg av to personer til å signere protokollen
3. Årsberetning 2012
4. Regnskap 2012
5. Aktiviteter i 2013
– Styret legger fram forslag til aktivitetsplan
6. Budsjett for 2013
7. Valg
– Leder
– Nestleder
– Kasserer
– Sekretær
– Inntil 5 styremedlemmer
– 8 delegater til Framfylkingens landsmøte (14. – 16. juni)
8. Avslutning

Alle medlemmer i Elverum Framlag har forslagsrett og stemmerett på årsmøtet.

Når det gjelder valgene, så har vi ingen valgkomité i Elverum Framlag. Det betyr at det er ingen som forbereder valgene. Styret har i 2012 bestått av fem personer, og det har vært et helt greit antall utfra aktivitetsnivået. Men det er mulig å ha inntil ni personer i styret, så hvis flere vil være med er det jo flott.

Vel møtt!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *