Årsmøte for Framfylkingen i Hedmark 16. april klokka 18

Framfylkingen i Hedmark er Framfylkingens fylkeslag i Hedmark, og på årsmøtet i fylkeslaget kan alle medlemmer i Framfylkingen i Hedmark delta. Årets årsmøte er torsdag 16. april klokka 18.00 på Tronbøl samfunnshus ved Skarnes i Sør-Odal kommune.

Sakliste for møtet:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og 2 til å signere protokoll
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Innkomne forslag
6. Budsjett
7. Valg

Det årsmøtevalgte styret består av leder, kasserer og sekretær. I tillegg oppnevner alle framlag i Hedmark en representant til fylkesstyret. Årsmøtet i 2014 valgte Bjørn Jarle Røberg-Larsen fra Elverum Framlag til fylkesleder, Tormod Jarsve fra Solør Framlag til kasserer og Camilla Coldevin Ruud fra Odal Framlag til sekretær.

Valgkomité foran årets årsmøte er Thore Berglund, Runa Kurud og Suhur Lorch-Falck.

Sakspapirer for årsmøtet omdeles på møtet til møtedeltagerne. Velkommen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *